Prejsť na obsah

Produkty

C E R T I F I K O V A N É   B E T Ó N O V É   Z M E S I

Naša spoločnosť vyrába certifikované betónové zmesi a  šalovacie tvárnice na dvoch prevádzkach betonární: v Štúrove a v Šahách. Prevádzka Betonárne CIMEX s.r.o. Šahy sa nachádza pri železničnej stanici v bývalom areáli ZIP a je to plne automatizované, radovo- dávkované, v budove umiestnené miešacie zariadenie o objeme 0,5m3/1 cyklus s dennu výrobnou kapcitou 150m3. Radovo dávkovaná Betonáreň CIMEX s.r.o. Štúrovo disponuje miešacím jadom o objeme 1m3/1 cyklus pri dennej výrobnej kapacite 300m3. Obe betonárne sú pripravené splniť požiadavky aj náročnejších zákazníkov. Úzko spolupracujeme s odborníkmi zo skúšobného laboratória BetónRacio, s.r.o., Trnava s ktorými na mieru vyšpecifikujeme vhodný betón pre tú-ktorú stavbu. V našej ponuke sa nachádzajú nasledovné certifikované betónové zmesi:


1. Betónové zmesi obyčajné:

C 12/15     71
,00 €/m3
C 16/20     72
,00 €/m3
C 20/25     73
,50€/m3         
C 25/30     76
,00 €/m3         

2. Betónové zmesi vodostavebné

C 25/30     76
,00 €/m3
C 30/37     78
,00 €/m3

3. Cemento-betónový kryt vozoviek


Cestný betón CB III   77
,00 €/m3
/ceny betónových zmesí sú uvedené bez dopravy, napúšťania a vypúšťania/

Š T R K Y

(maloobchodný predaj):

Frakcia 0/4      30
,- €/m3
Frakcia 4/8      30
,- €/m3
Frakcia 8/16    30
,- €/m3
Frakcia 0/22    30
,- €/m3


B E T Ó N O V É  D E B N I A C E  T V Á R N I C E
(veľkoobchodný predaj):

Na prevádzke v Šahách vyrábame aj betónové debnicace tvránice v 4 rozmeroch.
Typ/rozmer šírky tvárnice  Váha v kg/1ks  Počet ks/1pal  Váha v kg/1pal  Cena v €/1ks bez DPH
DT                    15                    16                  
50                      800                      0,85
DT                    20                    18                  48                      864                      0,95
DT                    30                    21                  36                      756                      1,05
DT                    40                    24                  24                      576                      1,25
  
Všetky tvárnice sú rozmerovo zhodné v dĺžke = 50cm a výške = 22,5cm, odlišujú
sa v šírke, ktorá je uvedená v tabuľke a zároveň udáva typové označenie.
Na pokrytie 1m2 je potrebných 9ks.

Uvedené ceny na dopravu sú platné iba v prípade odberu minimálne 24ks paliet!

Odberné miesto:  Betonáreň Šahy
Balenie:              Na EUR palete v strečovej fólii
Palety:                Na výmenu pri odbere alebo dodávke
Platba:                Hotovosť /predfaktúra, stáli zákazníci na faktúru
                        - splatnosť 14 dní

B E T O N Á R S K A  O C E Ľ

V oboch prevádzkach v Štúrove aj v Šahách ponúkame na predaj betonársku oceľ. Informácie o aktuálnych cenách dostanete priamo v prevádzkach alebo na kontaktných telefónnych číslach.

Roksor Ø 6mm /6m/
Roksor Ø 8mm /6m/
Roksor Ø 10mm /6m
Roksor Ø 12mm /6m/
Roksor Ø 14 mm/6m/
Roksor Ø 16 mm /6m/

Sieť Ø 4mm /5x2, 15m/
Sieť Ø 5mm /5x2, 15m/
Sieť Ø 6mm /5x2, 15m/
Sieť Ø 8mm /5x2, 15m/


Uvedené ceny sú informatívneho charakteru, ku každému
zákazníkovi pristupujeme osobitne, nakoľko Vaša spokojnosť je naším
úspechom.


Na ceny uvedené v cenníku sa vzťahuje 20% DPH.
Platnosť cenníka: od 01.01.2021 do 31.12.2021.

CIMEX s.r.o.
Sídlo firmy:
Kamenická cesta č. 3221/2,
943 01 Štúrovo

Telefón: + 421 36 74 94 805
E-mail: cimex@cimexsro.sk
http://www.cimexsro.skNávrat na obsah