Prejsť na obsah

Produkty

C E R T I F I K O V A N É   B E T Ó N O V É   Z M E S I

Naša spoločnosť vyrába certifikované betónové zmesi a šalovacie tvárnice na prevádzke v Štúrove. Radovo dávkovaná betonáreň disponuje miešacím jadrom o objeme 1m3/1 cyklus pri dennej kapacite 300 m3 a je pripravená splniť požiadavky aj náročnejších zákazníkov. Úzko spolupracujeme s odborníkmi z skúšobného laboratória BetónRacio, s.r.o., Trnava, s ktorými na mieru vyšpecifikujeme vhodný betón pre tú-ktorú stavbu. V našej ponuke sa nachádzajú betónové zmesi:


1. Betónové zmesi obyčajné:

C 12/15     71
,00 €/m3
C 16/20     72
,00 €/m3
C 20/25     73
,50€/m3         
C 25/30     76
,00 €/m3         

2. Betónové zmesi vodostavebné

C 25/30     76
,00 €/m3
C 30/37     78
,00 €/m3

3. Cemento-betónový kryt vozoviek


Cestný betón CB III   77
,00 €/m3
/ceny betónových zmesí sú uvedené bez dopravy, napúšťania a vypúšťania/

Š T R K Y

(maloobchodný predaj):

Frakcia 0/4      30
,- €/m3
Frakcia 4/8      30
,- €/m3
Frakcia 8/16    30
,- €/m3
Frakcia 0/22    30
,- €/m3


B E T Ó N O V É  D E B N I A C E  T V Á R N I C E
(veľkoobchodný predaj):

Na prevádzke v Š
túrove vyrábame aj betónové debnicace tvránice v 4 rozmeroch.

Typ/rozmer šírky tvárnice  Váha v kg/1ks  Počet ks/1pal  Váha v kg/1pal  Cena v €/1ks bez DPH
DT                    15                    16                  
50                      800                      0,85
DT                    20                    18                  48                      864                      0,95
DT                    30                    21                  36                      756                      1,05
DT                    40                    24                  24                      576                      1,25
  
Všetky tvárnice sú rozmerovo zhodné v dĺžke = 50cm a výške = 22,5cm, odlišujú
sa v šírke, ktorá je uvedená v tabuľke a zároveň udáva typové označenie.
Na pokrytie 1m2 je potrebných 9ks.

Uvedené ceny na dopravu sú platné iba v prípade odberu minimálne 24ks paliet!

Odberné miesto:  Betonáreň
Štúrovo

Balenie:              Na EUR palete v strečovej fólii
Palety:                Na výmenu pri odbere alebo dodávke
Platba:                Hotovosť /predfaktúra, stáli zákazníci na faktúru
                        - splatnosť 14 dní

B E T O N Á R S K A  O C E Ľ
Na prevádzke v Štúrove ponúkame na predaj betonársku oceľ. Informácie o aktuálnych cenách dostanete priamo v prevádzkach alebo na kontaktných telefónnych číslach.

Roksor Ø 6mm /6m/
Roksor Ø 8mm /6m/
Roksor Ø 10mm /6m
Roksor Ø 12mm /6m/
Roksor Ø 14 mm/6m/
Roksor Ø 16 mm /6m/

Sieť Ø 4mm /5x2, 15m/
Sieť Ø 5mm /5x2, 15m/
Sieť Ø 6mm /5x2, 15m/
Sieť Ø 8mm /5x2, 15m/


Uvedené ceny sú informatívneho charakteru, ku každému
zákazníkovi pristupujeme osobitne, nakoľko Vaša spokojnosť je naším
úspechom.


Na ceny uvedené v cenníku sa vzťahuje 20% DPH.
Platnosť cenníka: od 01.01.2021 do 31.12.2021.

CIMEX s.r.o.
Sídlo firmy:
Kamenická cesta č. 3221/2,
943 01 Štúrovo

Telefón: + 421 36 74 94 805
E-mail: cimex@cimexsro.sk
http://www.cimexsro.skNávrat na obsah