Prejsť na obsah

Kontakt

CIMEX s.r.o.
Obchodná kancelária/Sídlo firmy:
Kamenická cesta č. 3221/2, 943 01 Štúrovo
Telefón:  + 421 - 36 - 74 94 805 / 806
E-mail:
cimex@cimexsro.sk
http://www.
cimexsro.sk

Ing. František Mácsadi
Konateľ spoločnosti
Tel.: + 421 36 74 94 805 / 806
Mobile: 0918 894 414
E-mail: frantisek.macsadi@cimexsro.sk

Mária Hlobická
Riaditeľka spoločnosti
Tel.: + 421 36 74 94 805
/ 806
Mobile: 0915 796 658
E-mail: maria.hlobicka@cimexsro.sk

Vendelín Dinnyés
Vedúci odbytu
(príjem objednávok na betonáže, prenájmy strojov a vozidiel)
Tel.: + 421 36 74 94 805 / 806
Mobile: 0905 981 650
E-mail: beton@cimexsro.sk

Eva Kramárová
Administratívna referentka
(fakturácia, administratívne spracovanie objednávok a zakázok a korešpondencie)
Tel.: + 421 36 74 94 805 / 806
Mobile: 0918 664 962
E-mail: eva.kramarova@cimexsro.sk

Návrat na obsah